Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy:

I. Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednakże nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

II. Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie:
BLU-EDU Iwona Kowalska
ul. 3 Maja 2
42-676 Wilkowice
(zwanym dalej "Administratorem")
Dane kontaktowe: bluedukacja@gmail.com

III. O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane podczas wykonywania przez Państwa zakupów w SKLEPIE BLUEDU.PL, niezbędne do finalizacji zakupu, tj. imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, adres e-mail oraz numer telefonu.

imię i nazwisko, adres – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do logowania do Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu oraz przesyłania zakupionych w formie elektronicznej materiałów
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz niezbędny przy procesie składania zamówienia w celu kontaktu Sklepu z Państwem (gdy podacie Państwo niepełne dane konieczne do dostawy lub zachodzi konieczność kontaktu w związku z innymi błędami w zamówieniu);

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybiorą Państwo opcje „chcę otrzymać fakturę”, prosimy Państwa dodatkowo o podanie:
nazwa firmy – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży;
kraj – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Subskrypcja newslettera Sklepu
Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do założenia konta lub złożenia zamówienia.
W przypadku subskrypcji newslettera Sklepu oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie: imienia, tytułu Pan/Pani oraz adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Sklepu, z których w każdej chwili można zrezygnować logując się na swoje konto w Sklepie

Zwroty
Jeśli zdecydują się Państwo zwrócić nam zakupione przez Państwa przedmioty (nie dotyczy materiałów w formie elektronicznej), będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, niezbędne do zarządzania prośbą o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawę prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych w procesie zwrotu towaru stanowić będzie art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

IV. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
Od chwili wejścia w życie RODO musimy informować Państwa o tym, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby mieli Państwo świadomość, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane.

Cele przetwarzania
*Umożliwienie realizacji zakupów w sklepie internetowym BLUEDU.FREECART.PL
*Przesyłanie informacji o promocjach, produktach i ofertach Administratora strony w celach marketingowych. Do celów tych zaliczamy: prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu poprawy przez Administratora jakości produktów. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
*Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
*Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku). W szczególności mamy na myśli tu podmioty dostarczające przesyłki do naszych klientów. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

V. Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Są nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie), podmioty świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne).

VI. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl